ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN MỸ ĐỨC – IVFMD

MANG THAI HỘ

THÔNG TIN
MANG THAI HỘ

Mang thai hộ (MTH) là kỹ thuật điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) trong đó một người phụ nữ tự nguyện giúp mang thai cho một cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con vì bệnh lý nội khoa hay ngay cả khi áp dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

Kỹ thuật này được thực hiện bằng việc lấy trứng của người vợ và tinh trùng của người chồng (bên nhờ MTH) để TTTON, phôi được tạo thành sẽ được cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện MTH để người này mang thai và sinh con. Trẻ sinh ra sẽ được trao lại cho bên nhờ MTH.

 

 

TRƯỜNG HỢP NÀO CÓ THỂ
NHỜ MANG THAI HỘ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN
NGƯỜI MANG THAI HỘ

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN
MANG THAI HỘ

QUY TRÌNH
THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

 

 

IVFMD
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN